info.omice@hutira.cz
+420 546 411 141
Menu

Zeminová deska  objektu společnosti Uchytil  UCHYTIL s.r.o.
Zeminová deska  objektu společnosti MILT MILT s.r.o.
Zeminová deska  objektu společnosti MANAG MANAG, a.s.
Modernizace trati Hustopeče – Škavice OHL ŽS, a.s. a Subterra, a.s.
Modernizace D1 – úsek 23 Devět křížů – Ostrovačice Metrostav, a.s.
Hala Rosice Moravostav, a.s.
Dostavba kanalizace v Brně II – Bosonohy Inženýrské stavby Brno s.r.o.
Oprava komunikací Hrubšice – Řeznovice Colas, a.s.
Modernizace trati Hrušovany – Židlochovice Skanska, a.s.
R Placeo Rosice – převzetí, uložení odkopávek, dodávka kameniva Alois Mrázek, TOPSTAV s.r.o.
Kanalizace Veverské Knínice – dodávka kameniva ENVIRO-EKOANALYTIKA s.r.o., SPH stavby s.r.o.
PENAM Rosice – kamenivo do podkladních vrstev PKS stavby a.s.
Startech FAB 2 – zemní práce, odkopávky, uložení odkopávek, zeminová deska FIGAROSTAV, s.r.o.
R – stavba opěrné zdi z lomového kamene Marie Vlašicová
Modernizace D1 – Ostrovačice – převzetí a uložení stavebních odpadů Skanska a.s.
Rekonstrukce kanalizace Neslovice – dodávka kameniva EUROVIA CS, a.s.
Lesní cesta Hubertka – dodávka kameniva AQUASYS spol. s r.o.
PENAM Rosice – převzetí a uložení stavebních odpadů, dodávka kameniva MACHÁČEK-TRYMET s.r.o., PKS stavby a.s.
Hotel Victory Popůvky – dodávka kameniva SEDOS stavby a.s.
Středisko firmy MILT s.r.o. – zemní práce, výstavba opěrné gabionové zdi MILT s.r.o.
Třídění betonové suti mobilním třídičem Combo na akci Slatina Alois Mrázek, s.r.o.
Zemní práce na RD v Omicích včetně uložení odkopávek EFEF, spol. s r.o.
Zemní práce Startech FAB 2 – naložení a odvoz výkopku do lomu v Omicích Figarostav s.r.o.
Zemní práce na výrobním areálu Startech FAB 2 – zeminová deska Figarostav s.r.o.
Zhotovení gabionové stěny na akci „Blansko“ LP staving s.r.o.
Výstavba opěrné zdi z lomového kamene Marie Vlašicová
Zemní práce na akci Popůvky F & K & B,a.s.
Výrobní areál Startech FAB 2″ – výkopy a odkopávky – 1. etapa před demolicí objektů Figarostav s.r.o.
Čištění silážního žlabu na stavbě Nový Startech, Rosice, ul. Říčanská Figarostav s.r.o.
Demolice objektů kravína, demolice seníku Figarostav s.r.o.
Práce na stavbě objektu SO 03 HTÚ STARTECH FAB 2 – Rosice, parkoviště Figarostav s.r.o.
Drcení směsných betonových odpadů  „Akce Žabčice“ GEDOS NOVÝ JIČÍN staveb.spol.
Středisko firmy HUTIRA – BRNO, s. r. o.  v Popůvkách HUTIRA – Brno s.r.o.
Práce spojené s drcením a tříděním stavebních odpadů na akci letiště Tuřany PŘEMYSL VESELÝ stavební
Práce na stavbě haly Uchytil UCHYTIL s.r.o.
Zhotovení zeminové desky v přístavku haly v areálu firmy Uchytil na stavbě haly Uchytil UCHYTIL s.r.o.
Drcení betonu a třídění betonových recyklátů na akci Královopolská – KOMFORT Alois Mrázek, s.r.o.
Práce v areálu firmy HUTIRA  – BRNO v k. ú. Popůvky u Brna HUTIRA – Brno s.r.o.
Odvodnění pláně FVE na pozemku parc. č. 1526/6 HUTIRA FVE – OMICE, a.s.
Nakládka zeminy kolovým nakladačem  LIEBHERR na akci TR Sokolnice Ing. Bronislav Vala
Drcení kameniva kuželovým drtičem v kamenolomu Vranov Kalcit s.r.o.
Recyklace (drcení a třídění) stav.suti v areálu Pila Jehnice MODESTAV s.r.o.,
Práce spojené s drcením a tříděním  stavebních odpadů na akci letiště Tuřany PŘEMYSL VESELÝ stavební
Demolice skladu topného oleje včetně recyklace stavebních odpadů v rámci akce „Moravský Krumlov – Letní koupaliště“ PŘEMYSL VESELÝ stavební
Demolice sklad.hal v areálu RENOMAGu vč.opravy pracemi dotčené části plynovodu RENOMAG spol. s r.o.
Recyklace stavebního odpadu Správa majetku města Mor.Krumlov
Práce v areálu firmy HUTIRA  – BRNO v k. ú. Popůvky u Brna: HUTIRA – Brno s.r.o.
Práce spojené s drcením a tříděním  stavebních odpadů na akci letiště Tuřany PŘEMYSL VESELÝ stavební
Práce na úpravě pláně  pro stavbu fotovoltaické elektrárny FVE – OMICE DIAMATIS, spol. s r.o.
Drcení kameniva ve dnech 9.-13.12.2010 v Padochově Dušan Hort
Přípravné a zemní práce na p.č. 1690/55 k.ú. Modřice HUTIRA – Brno s.r.o.
Podrcení stavebního odpadu  na akci Nové Bránice-vodovod a kanalizace Outulný, a.s.
Podrcení stavebního odpadu  na akci Náměšť nad Oslavou Outulný, a.s.
Práce spojené s drcením a tříděním stavebních odpadů na akci letiště Tuřany PŘEMYSL VESELÝ stavební
Dodávka materiálu a prací na stavbě : podklad zpevněných ploch v areálu Aeroklubu Brno na letišti Tuřany Aeroklub Brno – Slatina
Drcení stavbních odpadů na akci Rozvodna a trafostanice Sokolnice Ing. Bronislav Vala
Podrcení betonové suti na stavbě Brno-Tuřany Inženýrské stavby spol. s r.o.
Rozpojování nadměr.kamenů bouracím kladivem Montabert 1200 na nosiči KOBELCO v lomu Vranov Kalcit s.r.o.
Hutněné zeminové desky na stavbě „Olympia MANAG MS, a.s.
Drcení a třídění stavebnách odpadů vč.rozpojení nadměrných kusů bouracím kladivem na akci Ćerná Hora-Selkov Městys Černá Hora
Práce spojené s drcením a tříděním  stavebních odpadů na akci letiště Tuřany PŘEMYSL VESELÝ stavební
Přípravné a zemní práce – Modřice p.č. 1690/55 HUTIRA – Brno s.r.o.
Drcení ŽB na akci Kampus Brno KAPOUN s.r.o.
Hutněné zeminové desky na stavbě „Olympia-Brno, zásypy zásobovacích tunelů, provedení zeminových desek pro nové skladovací haly MANAG MS, a.s.
Drcení a třídění inertního materiálu na skládce v Černé Hoře Městys Černá Hora
Drcení a třídění odkopávek na akci letiště Tuřany PŘEMYSL VESELÝ stavební
Práce provedené na parcele p.č. KN 1690/55 v k.ú. Modřice ROVA-CZECH a.s.
Práce provedené na parcele p.č. KN 1690/52 v k.ú. Modřice TERRAMET TRADE, s.r.o.
Zpracování stavebních odpadů podrcením mobilním drtičem EXTEC ZEMAKO s.r.o.
Přípravné a zemní práce – Modřice p.č. 1690/55 HUTIRA – Brno s.r.o.
Drcení železobeton. odpadů na akci Rozvodna a trafostanice Sokolnice Ing. Bronislav Vala
Drcení kameniva mobilním  čelisťovým drtičem EXTEC 10 LOMY, spol. s r.o.
Drcení a třídění inertního materiálu na skládce v Černé Hoře v termínu 11.5.-25.6.2007 mobilním třídičem COMBO a mobilním drtičem EXTEC za nakládky rypadlem Kobelco a nakladačem Liebherr Městys Černá Hora
Drcení a třídění odkopávek na akci letiště Tuřany PŘEMYSL VESELÝ stavební
Areál fy. Remonag – přípravné a demoliční práce, bourací práce, úprava pláně RENOMAG spol. s r.o.
Práce na administrativní budově v areálu firmy K terminálu 7, 619 00 Brno UCHYTIL s.r.o.
Práce strojem JCB 2 CX (bourací práce, nakládka a překládka staveb.odpadů) na stavbách : BETON-BROŽ Otnice, kamenolom Želešice, na odstranění stavby na pozemku p.č. 1560 k.ú.Rosice ZEMAKO s.r.o.
Cihelna Modřice, sanace a rekultivace území bývalého hliniště GAUTE, a.s., Brno