info.omice@hutira.cz
+420 546 411 141
Menu

Nabídka prací a služeb

  • Demolice stavebních objektů.
  • Přípravu území pro výstavbu včetně likvidace sutí a odkopávek.
  • Hutněné násypy, zeminové a základové desky pro investiční výstavbu.
  • Dodávku lomového kamene, štěrkovin a štěrkopísků z vlastní surovinové základny vč. dovozu na stavby.
  • Dodávku kameniva pro gabionové konstrukce a opěrné zdi.
  • Práci sacím bagrem MSB při hloubení, výkopech a transportu odsátím suchých i mokrých materiálů ze ztížených prostorových poměrů, křížení inženýrských sítí a při havarijních situacích.
  • Práci rypadly DOOSAN DX 225 LC a HYUNDAI R 360 na pásových podvozcích s podkopovou lžící (1,00 m3), (1,70 m3) a dosahem do hl. 6,00 m.
  • Práci hydraulickým kladivem MONTABERT 1200/1600 kg na nosiči s pásovým podvozkem HYUNDAI R 360.
  • Práci čelními nakladači LIEBHERR 544 s objemem lžíce 3,00 m3.
info.omice@hutira.cz
+420 546 411 141