info.omice@hutira.cz
+420 546 411 141
Menu

Rádi bychom Vás touto cestou seznámili s novými strategickými změnami společností HUTIRA, které, jak pevně věříme, povedou ke zkvalitnění spolupráce a rozšíření obchodních vztahů s našimi klienty a partnery. Stáváme se tak komplexnějšími, rozmanitějšími a silnějšími ve spektru nabízených služeb a produktů a těšíme se na ještě širší okruh spokojených zákazníků.

Ke dni 1. 4. 2019 byl novým ředitelem společnosti HUTIRA – BRNO, s.r.o. jmenován pan Radek Kundrata, jenž doposud zastával funkci výkonného ředitele. Ivo Hutira jr. nadále zůstává jednatelem společnosti.

Významnou novinkou je, že s účinností ke dni 12. 3. 2019 došlo ke změně vlastníka ve společnosti HUTIRA – OMICE, s.r.o., kdy jediným společníkem je nyní společnost HUTIRA – BRNO, s.r.o. IČ: 253 24 870, sídlem Vintrovna 398/29, 664 41 Popůvky.

Novými jednateli ve společnosti HUTIRA – OMICE, s.r.o., jsou Ivo Hutira jr. a Ing. Pavel Kazda, MBA, přičemž pan Ing. Kazda je zároveň ředitelem této společnosti.

V souvislosti se změnami ve vlastnictví společnosti HUTIRA – OMICE, s.r.o. se mění i sídlo společnosti, a to na adresu Vintrovna 398/29, 664 41 Popůvky.

Další změna souvisí s naší dceřinou společností HUTIRA Slovakia s.r.o., kde se stal, rozhodnutím valné hromady ze dne 25. 2. 2019, jedním z jednatelů Ing. Ivan Junga.

Ivo Hutira jr., majitel a jednatel společnosti HUTIRA – BRNO, s.r.o. řekl: Strategickou vizí našich společností je zachovávat a rozvíjet tradici a dobré jméno značky HUTIRA, udržovat a upevňovat svou pozici na všech úrovních našeho podnikání, být slušnou, hrdou, odpovědnou a kvalitní značkou nejen v očích našich zákazníků, ale i našich zaměstnanců. Jsem přesvědčen, že změny na pozicích top-managementu budou značným přínosem pro naše firmy, zákazníky i partnery. Společenská odpovědnost a úcta k přírodě patří mezi hlavní pilíře našich společností. Naše firemní motto, „S úctou k přírodě“, má pro mě, stejně jako pro naše zaměstnance, velký význam a vynasnažíme se, aby prostupovalo navenek jako připomínka toho, čeho jsme všichni součástí i s ohledem na budoucí generace. Tuhle myšlenku chceme šířit také směrem k našim obchodním partnerům i zákazníkům.

Kontaktní  osoba: Monika Zitterbartová
Tel:  +420 725 842 193
e-mail:monika.zitterbartova@hutira.cz
Web:  www.hutira.cz

  • Historie společnosti HUTIRA – BRNO, s.r.o. sahá do roku 1990, kdy byly panem Ivo Hutirou sr. položeny základy značky HUTIRA, (privátní firma – fyzický subjekt Ivo HUTIRA, s provozovnou v kamenolomu v Omicích) a hlavním předmětem podnikání byl zpočátku provoz kamenolomu, stavební činnost a hloubení a vrtání studní. Následně se pak firma věnovala výstavbě inženýrských sítí, liniových plynovodů a výstavbě a přestavbě plynových kotelen a obor plynárenství se stal pro firmu jedním z nosných programů. Společnost HUTIRA – BRNO, s.r.o. tehdy vznikla vyčleněním jedné z divizí firmy do právního subjektu a vystupuje dodnes jako významný zástupce světového výrobce regulační techniky společnosti Emerson.
  • Nosným programem společnosti HUTIRA – BRNO, s.r.o. jsou dodávky zařízení pro filtraci, redukci a regulaci tlaku plynu a měření spotřeby v přepravních a distribučních plynovodech plynárenských organizací a dále ve spotřebitelských rozvodech plynu. Postupem času společnost rozšířila synergicky svoji nabídku také pro obory vodárenství a energetický průmysl. 
  • Dnes, za téměř 30 let své činnosti, jsme se stali Pod značkou HUTIRA významným dodavatelem pro české a slovenské plynárenství a vodárenství a zrealizovali též stovky projektů na 4 kontinentech.

Radek Kundrata

ředitel společnosti HUTIRA – BRNO, s.r.o

Motto: „I cesta může být cíl.“

Již během studií na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy Univerzity sbíral zkušenosti na odboru veřejné podpory Úřadu pro Ochranu Hospodářské soutěže (2007 – 2008). Poté působil jako projektový manažer na Regionální hospodářské komoře v Brně a od roku 2010 působí ve společnosti HUTIRA – BRNO, s.r.o., kde od roku 2011 zastával funkci výkonného ředitele a o rok později se stal také prokuristou společnosti. Dále je momentálně jednatelem společností HUTIRA Slovakia s.r.o. a HUTIRA – VISION, s.r.o.

Ing. Pavel Kazda, MBA

jednatel a ředitel firmy HUTIRA – OMICE, s.r.o.

Motto: „Fantazie je důležitější než znalosti.“ (A. Einstein)

Svá úspěšná studia na VUT v Brně zakončená inženýrským titulem a dosažení titulu MBA na Moravian Business School zúročil na vedoucích pozicích a ředitelském postu v několika firmách. Do roku 2018 pak působil ve společnosti PORR, a.s. pozemní stavby, kde zastával pozici ředitele pobočky Morava. V březnu 2019 byl jmenován jednatelem a  ředitelem pobočky HUTIRA – OMICE, s.r.o.

Ing. Ivan Junga

jednatel společnosti HUTIRA Slovakia s.r.o.

Motto: „Pri každej drine býva zisk, kde sú len reči, tam je nedostatok“

Po promoci na TU ve Zvoleně působil dva roky na Pozemkovém úřadě v Revúci. Od roku 2006 je zaměstnancem HUTIRA Slovakia s.r.o., kde zahájil svoji kariéru na pozici obchodního manažera a technika. V roce 2014 byl pak jmenován výkonným ředitelem společnosti HUTIRA Slovakia a od srpna roku 2015 zastává v této firmě úspěšně pozici ředitele společnosti. V letošním roce byl jmenován do funkce jednatele společnosti HUTIRA Slovakia s.r.o.